Acil Servis Hizmetleri

İbni Sina Hastanesi acil servisi deneyimli ve dinamik bir kadro ile 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Mesai saatlerinde acil servis yöneticisi Dr. Ali FERAH ve Dr. Mehmet OBA tarafından yürütülen hekimlik hizmeti, hastaları ilk olarak değerlendirip hastaların aciliyetine göre dağılımını yapmakta ve ilgili branş desteklenmektedir. Diğer branşlarda ise hekimlerimiz acil servisten çağrıldıkları zaman çok kısa bir süre içinde acil konsültasyona cevap vermektedir.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, 2 kişilik bir müşahede odası bulunmakta, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri burada yapılmaktadır. Bunun dışında bir travma odası, bir resüssitasyon odası, bir küçük müdahale odası ve bir muayene odası bulunmaktadır.

Acil serviste her türlü tahlil ve radyolojik tetkik, 24 saat boyunca en hızlı şekilde yapılmaktadır. Hastanemizin yoğun bakım ünitesi ve ameliyathanelerinin acil servisten kolay erişilebilir bir konumda olması her branştan acil hastayı kolaylıkla kabul ve tedavi etme olanağı sağlamaktadır.