Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri

  • Biyokimya
  • Mikrobiyoloji
  • Hematoloji
  • Endokrin ve İmmunassay
  • Seroloji
  • Moleküler Biyoloji
  • Toksikoloji

Laboratuarımızda 800'ün üzerinde test yapılmaktadır. Her testin alım koşulları, numune tipi, metodu, çalışma günü ve fiyat bilgilerini İbniSina Sağlık Merkezlerini arayarak öğrenebilirsiniz.