İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

•     Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek.

•     Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek.

Hastalarımız İçin:

•     Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak.

•     Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek.

•     En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak.

Çalışanlarımız İçin:

•    En önemli gücümüzün öncelikle personelimiz olduğu bilinciyle hareket etmek.

•    En yetenekli ve uzman personelle yola çıkarak mesleki kişisel gelişimlerine destek olmak.

•    Takım ruhu oluşturmak, birbirine sevgi ve saygı duyarak çalışmak.

•    Hastanın ihtiyaçlarına odaklanarak her birimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

•    Bütün personelimizin hizmetlerimizdeki sürekli kalite iyileştirme çalışmalanna katılımını sağlayacak şartları oluşturmak.