TEMEL DEĞERLERİMİZ

Temel Değerlerimiz; 
• Önce İnsan ve bedene sayğı

• Hasta ve Yakınlarının Haklarına Saygı
• Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı 
• Kalıcı Güven
• Tıbbi Deontoloji ve Etik’e Uyum
• Bilimsellik
• Çağdaşlık
• Ulaşılabilir Olmak 
• Sürdürülebilirlik